Stamceller i fokus på transatlantiskt möte

Stamceller i fokus på transatlantiskt möte

Toppforskare diskuterade framtidens terapier på SALSS. På bilden ses från vänster Eckard Alt, från cellterapiföretaget Ingeneron, Mahendra Rao, New York stem cell foundation, Pranela Rameshwar, New Jersey Medical School och Urban Lendahl, Karolinska institutet.


valet 2014
"Vi miljonsatsar på kliniska prövningar"

"Vi miljonsatsar på kliniska prövningar"

Moderaterna ser den nyligen presenterade regeringssatsningen på ett nytt kliniska prövningscenter i Göteborg som en lösning för att öka den svenska life science-branschens internationella konkurrenskraft. Life Science Sweden fortsätter valbevakningen där vi tar tempen på hur partierna vill utveckla life science-sektorn.


valet 2014
"Den nuvarande nivån är bra"

"Den nuvarande nivån är bra"

Miljöpartiet anser inte att svensk forskning behöver mer statliga medel utan att nuvarande finansiering ligger på en bra nivå. I dag fortsätter Life Science Sweden sin bevakning av hur partierna vill satsa på svensk life science efter valet i september.

Formgjutna plåster kan bli verklighet

Formgjutna plåster kan bli verklighet

På medicinteknikbolaget Tunoxa utvecklas en kryogel för sårvård. Med rätt samarbetspartner hoppas en av bolaget kunna nå en kraftigt växande marknad.