Vigmed tankar kassan

Vigmed tankar kassan

Genomför en emission för att ta in 56,4 miljoner inför nya produktlanseringar.Lite life science i budgeten

Lite life science i budgeten

Forskning, innovation och life science nämndes inte när finansminister Magdalena Andersson presenterade regeringens budgetproposition för år 2015.

Fler högutbildade i branschen

Fler högutbildade i branschen

Naturvetarnas arbetsmarknadsrapport pekar ut en bransch i förändring där hög utbildning, specialistkompetens och fler småföretag är starka trender.

Pengajakten måste börja på hemmaplan

Pengajakten måste börja på hemmaplan

"Att sälja sig in själv till investerare av olika slag borde vara en lika naturlig del i verksamheten som att utveckla nya substanser och produkter", skriver Life Science Swedens chefredaktör Ingrid Helander.