Han sätter Oslo på kartan

Han sätter Oslo på kartan

Sedan i mars leder han Oslo Cancer Cluster. Ketil Widerberg konstaterar att Bayers köp av Algeta förra året har fått investerarna att hitta tillbaka till norsk bioteknik. Nu vill han ta det norska cancerklustret till internationella höjder.


Nu utvärderas Scilifelab

Nu utvärderas Scilifelab

I mars fick Vetenskapsrådet i uppdrag från regeringen att utvärdera verksamheten vid Scilifelab. Nu pågår arbetet för fullt och resultaten ska lämnas in till Utbildningsdepartementet nästa år.


Hoppas på tillväxt

Hoppas på tillväxt

Astrazeneca hoppas på upp till tio nya godkännanden inom två år tack vare sin nya strategi.

Uppåt för Medivir

Uppåt för Medivir

Egen försäljning och royaltyersättningar ledde till ett starkt kvartal. Nu väntar hårdare konkurrens och starkt fokus på att implementera företagets nya strategi.

De förlänger läkemedels livslängd

De förlänger läkemedels livslängd

I samarbete med Affibody har KTH-forskarna Torbjörn Gräslund och Johan Seijsing utvecklat en ny teknik för att förlänga halveringstiden för proteinläkemedel.

Svenska bolag längtar till USA

Svenska bolag längtar till USA

Bristen på riskkapital får forskande bolag att snegla mot den amerikanska börsen enligt en rapport av konsultbolaget EY.

Zenicor till börsen

Zenicor till börsen

Hjärtdiagnostikbolaget listas på Aktietorget efter en övertecknad emission.